Name: Symen van der Wey
Berne: 7 july 1915
Oarspronklik adres: De Lairessestraat 84b, Amsterdam
Berop: Opzichter
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: van der Wey

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Opzichter