Naam: Symen van der Wey
Geboren: 7 juli 1915
Oorspronkelijk adres: De Lairessestraat 84b, Amsterdam
Beroep: Opzichter
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: van der Wey

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Opzichter