Name: Sybe Dijkstra
Berne: 12 
febrewaris 1903
Oarspronklik adres: Hobbemastraat 10, Leeuwarden
Berop: ambtenaar prov. griffie
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Hobbemastraat 10, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Wiersma

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: goed PB, geen stkrt.
Achterkant beroep: ambtenaar prov. griffie