Naam: Sybe Dijkstra
Geboren: 12 februari 1903
Oorspronkelijk adres: Hobbemastraat 10, Leeuwarden
Beroep: ambtenaar prov. griffie
Persoonsbewijs status: echt
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Hobbemastraat 10, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Wiersma

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: goed PB, geen stkrt.
Achterkant beroep: ambtenaar prov. griffie