Name: Stefanus Gerardus Bergsma
Berne: 20 
febrewaris 1916
Oarspronklik adres: Mauvestraat 17 II, Amsterdam
Berop: Vertegenwoordiger
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Jacob Binckesstraat 95, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.h. Koster

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens kr. gev. schap en AI
Achterkant beroep: Vertegenwoordiger