Naam: Stefanus Gerardus Bergsma
Geboren: 20 februari 1916
Oorspronkelijk adres: Mauvestraat 17 II, Amsterdam
Beroep: Vertegenwoordiger
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Jacob Binckesstraat 95, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: v.h. Koster

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens kr. gev. schap en AI
Achterkant beroep: Vertegenwoordiger