Name: Sake Bouma
Berne: 1 
febrewaris 1910
Oarspronklik adres: Frans van Mierisstraat 48, Huizum
Berop: onderwijzer
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: H. Rusticus, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Wey

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off. adres

Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 4 Mei 1945.
geen goede papieren
Achterkant beroep: onderwijzer