Naam: Sake Bouma
Geboren: 1 februari 1910
Oorspronkelijk adres: Frans van Mierisstraat 48, Huizum
Beroep: onderwijzer
Persoonsbewijs status: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: H. Rusticus, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: v.d. Wey

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Toekomstig adres: idem off. adres

Behandeld op Onderduikers-bureau te Lwd. den 4 Mei 1945.
geen goede papieren
Achterkant beroep: onderwijzer