Name: Roelof van der Brug
Berne: 9 augustus 1881, Drachten
Oarspronklik adres: Folgeren 15, Drachten
Religy: Geen
Berop: Adj. Commies, Vaderl.Tramweg maatschappij
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: S. van Zuiden, 69, Lippenhuizen
LO-district: Drachten