Naam: Roelof van der Brug
Geboren: 9 augustus 1881, Drachten
Oorspronkelijk adres: Folgeren 15, Drachten
Religie: Geen
Beroep: Adj. Commies, Vaderl.Tramweg maatschappij
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: S. van Zuiden, 69, Lippenhuizen
LO-district: Drachten