Name: Paulus Akkerman
Berne: 29 maart 1913
Oarspronklik adres: Merelstraat 38, Leeuwarden
Berop: Tuinman
Persoansbewijs status: geen
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: Folgeren, Drachten
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bijlsma

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duik-adres: J. Bosma
Achterkant beroep: Tuinman