Naam: Paulus Akkerman
Geboren: 29 maart 1913
Oorspronkelijk adres: Merelstraat 38, Leeuwarden
Beroep: Tuinman
Persoonsbewijs status: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Folgeren, Drachten
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Bijlsma

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duik-adres: J. Bosma
Achterkant beroep: Tuinman