Name: P. Bouma
Berne: 2 april 1912
Oarspronklik adres: Spanjaardsstraat 16, Leeuwarden
Berop: Varensgezel en bij expediteur
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Veenwoudsterwal
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: v.d. Steeg

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens krijgsgev. en om politieke redenen
Achterkant beroep: Varensgezel en bij expediteur