Naam: P. Bouma
Geboren: 2 april 1912
Oorspronkelijk adres: Spanjaardsstraat 16, Leeuwarden
Beroep: Varensgezel en bij expediteur
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Veenwoudsterwal
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: v.d. Steeg

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens krijgsgev. en om politieke redenen
Achterkant beroep: Varensgezel en bij expediteur