Name: Leendert Porcelijn
Berne: 2 july 1912
Oarspronklik adres: Bovenlangewijnseweg 36, Huizen (Noord-Holland)
Berop: Gem. ambtenaar Soc. zkn.
Persoansbewijs status: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: Stationsstraat, Buitenpost
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Sj.

Oare opmerkingen Achterkant beroep: Gem. ambtenaar Soc. zkn.