Naam: Leendert Porcelijn
Geboren: 2 juli 1912
Oorspronkelijk adres: Bovenlangewijnseweg 36, Huizen (Noord-Holland)
Beroep: Gem. ambtenaar Soc. zkn.
Persoonsbewijs status: vals
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: Stationsstraat, Buitenpost
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Sj.

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Gem. ambtenaar Soc. zkn.