Name: Klaas de Vries
Berne: 19 septimber 1912, Buer
Oarspronklik adres: Fratlaan 19, Breda
Berop: Ambt. Inv. en Accijnzen, oorspronkelijk beroepsonderofficier Kon. Landmacht, Dep. v. Financiën Inspectie Breda
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: J v.d. Hoek, Beter Wonen 18, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: arbeidsinzet