Naam: Klaas de Vries
Geboren: 19 september 1912, Buer
Oorspronkelijk adres: Fratlaan 19, Breda
Beroep: Ambt. Inv. en Accijnzen, oorspronkelijk beroepsonderofficier Kon. Landmacht, Dep. v. Financiën Inspectie Breda
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: J v.d. Hoek, Beter Wonen 18, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: arbeidsinzet