Name: Kaatje van Dijk
Berne: 14 septimber 1895, Tiel
Oarspronklik adres: Grotebrugse Grintweg 11, Tiel
Religy: Gereformeerd
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: S. Wiersma, Oudeweg 251, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: S. Wiersma, Drachten, Oudeweg 251