Name: Aäron Blok
Berne: 31 july 1889, Meerkerk (Z.H.)
Oarspronklik adres: Grotebrugse Grintweg 11, Tiel
Religy: Joods/Israëlitisch
Berop: Adj. directeur/chef de Bureau, Verdugt's Ind Handelsonderneming te Tiel Hoofdkantoor den Haag
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: jodenvervolging
Dûkadres: S. Wiersma, Oudeweg 251, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: S. Wiersma, Drachten, Oudeweg 251

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Vals P.B. Antoon Blok, uitgereikt 27 jan. 1943 in gem. Small'land. Valse stamkaart M 023 no. 009151, geb. 31.7.1889. Laatste bonkaart:broodkaart IVa. Geen salaris, wel steun de laatste tijd van NST f 75 p. maand. Vijand heeft beslag gelegd op bezittingen. Onbekend of er nog iets te redden valt in Tiel.