Name: Johannes Pietersma
Berne: 29 july 1890
Oarspronklik adres: Stationsweg 102, Drachten
Berop: Rijwiel handelaar
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: O. Brouwer, Opeinde
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Tweede onderduikadres:
J. Tiekstra, Drachten