Naam: Johannes Pietersma
Geboren: 29 juli 1890
Oorspronkelijk adres: Stationsweg 102, Drachten
Beroep: Rijwiel handelaar
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: O. Brouwer, Opeinde
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Tweede onderduikadres:
J. Tiekstra, Drachten