Name: Johan Joachum Chr. Friemann
Berne: 29 jannewaris 1901
Oarspronklik adres: Govert Flinckstraat 1, Leeuwarden
Berop: seinwerker, NS
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: Beetsterzwaag
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duik-adres: T. Gaikema
Verknoeid PB
Achterkant beroep: seinwerker
Achterkant naam werkgever: NS