Naam: Johan Joachum Chr. Friemann
Geboren: 29 januari 1901
Oorspronkelijk adres: Govert Flinckstraat 1, Leeuwarden
Beroep: seinwerker, NS
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: Beetsterzwaag
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duik-adres: T. Gaikema
Verknoeid PB
Achterkant beroep: seinwerker
Achterkant naam werkgever: NS