Name: Jelle Bergsma
Berne: 28 maaie 1893
Oarspronklik adres: Heemskerkstraat 2 B, Rotterdam
Berop: Opperwachtmeester, Staatspolitie
Persoansbewijs status: gewijzigd
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: J. Visser, Birstum, Akkrum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: Bergsma

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens transport naar Dtschl.
Achterkant beroep: Opperwachtmeester
Achterkant naam werkgever: Staatspolitie