Naam: Jelle Bergsma
Geboren: 28 mei 1893
Oorspronkelijk adres: Heemskerkstraat 2 B, Rotterdam
Beroep: Opperwachtmeester, Staatspolitie
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: J. Visser, Birstum, Akkrum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Bergsma

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken wegens transport naar Dtschl.
Achterkant beroep: Opperwachtmeester
Achterkant naam werkgever: Staatspolitie