Name: Jan Wedman
Berne: 22 july 1885, Akkrum
Oarspronklik adres: Begoniastraat 15, Heerenveen
Berop: schilder, Nederl. Tramweg Mij
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: K. de Kroon, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Eenige voorwerpen zijn door de vijand mede genomen.
persoonskaart uitgegeven te Drachten 30 maart 1942. P.B. no 011363