Naam: Jan Wedman
Geboren: 22 juli 1885, Akkrum
Oorspronkelijk adres: Begoniastraat 15, Heerenveen
Beroep: schilder, Nederl. Tramweg Mij
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: K. de Kroon, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Eenige voorwerpen zijn door de vijand mede genomen.
persoonskaart uitgegeven te Drachten 30 maart 1942. P.B. no 011363