Name: Jan de Vries
Berne: 25 july 1910
Oarspronklik adres: Landbuurt 11, Leeuwarden
Berop: koopman
Persoansbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: A. Feenstra, Oosterbierum
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: J. Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Naam bij duikadres; A. Feenstra
Achterkant beroep: koopman