Naam: Jan de Vries
Geboren: 25 juli 1910
Oorspronkelijk adres: Landbuurt 11, Leeuwarden
Beroep: koopman
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: A. Feenstra, Oosterbierum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: J. Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Naam bij duikadres; A. Feenstra
Achterkant beroep: koopman