Name: Jan Bruinsma
Berne: 15 july 1919
Oarspronklik adres: A 114, Oudega (Gem. Smallingerland)
Berop: Timmerman Veehouder, Bruinsma A114 Oudega (Gem. Smallingerland)
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: A 114, Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten