Naam: Jan Bruinsma
Geboren: 15 juli 1919
Oorspronkelijk adres: A 114, Oudega (Gem. Smallingerland)
Beroep: Timmerman Veehouder, Bruinsma A114 Oudega (Gem. Smallingerland)
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: A 114, Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten