Name: Jacob Bosma
Berne: 16 juny 1905
Oarspronklik adres: Berkendaal 175, Rotterdam
Berop: Gem. Ambtenaar, Gem. Dienst v. Soc.Zaken. R'dam
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: arbeidsinzet (A.I.)
Dûkadres: D. Sibma, Eastersânning, Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: PB: Verklaring verlies P.B. Gewijzigde geboortedatum 16-06-1902.
Reden onderduik: weigering werk T.O.D.