Naam: Jacob Bosma
Geboren: 16 juni 1905
Oorspronkelijk adres: Berkendaal 175, Rotterdam
Beroep: Gem. Ambtenaar, Gem. Dienst v. Soc.Zaken. R'dam
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: D. Sibma, Eastersânning, Oudega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: PB: Verklaring verlies P.B. Gewijzigde geboortedatum 16-06-1902.
Reden onderduik: weigering werk T.O.D.