Name: Hille Bijlsma
Berne: 27 oktober 1911
Oarspronklik adres: Houtstraat 56, Leeuwarden
Berop: Agent chem. wasserij
Persoansbewijs status: echt
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
LO-district: Leeuwarden
Fersoarger: J. Brouwer

Oare opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken: Tietjerksteradeel wegens kr.gev.schap, A.I. en illegaal werk.
Achterkant beroep: Agent chem. wasserij