Name: Hille Bijlsma
Date and place of birth: 27 October 1911
Original address: Houtstraat 56, Leeuwarden
Occupation/profession: Agent chem. wasserij
Status identity card: echt
Ground for hiding out: krijgsgevangene
District of the LO: Leeuwarden
Caretaker: J. Brouwer

Other remarks Achterkant bijzonderheden: Ondergedoken: Tietjerksteradeel wegens kr.gev.schap, A.I. en illegaal werk.
Achterkant beroep: Agent chem. wasserij