Name: Hilbrand Frans Bolier
Berne: 1 maart 1905, Buitenpost
Oarspronklik adres: Moleneind 129, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: Gymnastiek onderwijzer
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Moleneind 129, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Persoon heeft van eigen bezittingen iets vernield opdat de vijand het niet in handen zou krijgen.