Naam: Hilbrand Frans Bolier
Geboren: 1 maart 1905, Buitenpost
Oorspronkelijk adres: Moleneind 129, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: Gymnastiek onderwijzer
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Moleneind 129, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Persoon heeft van eigen bezittingen iets vernield opdat de vijand het niet in handen zou krijgen.