Name: Hidde Bakker
Berne: 28 oktober 1881, Luinjeberd
Oarspronklik adres: Van Haersmasingel 15, Drachten
Berop: conducteur, N.T.M.
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: staking
Dûkadres: B. Sietsma, Opeinde
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Gedurende onderduik werd salaris doorbetaald. Vijand heeft geen beslag gelegd op zijn bezittingen. Kan na oorlog weer over zijn woning beschikken