Name: Hidde Bakker
Date and place of birth: 28 October 1881, Luinjeberd
Original address: Van Haersmasingel 15, Drachten
Occupation/profession: conducteur, N.T.M.
Identity card: gewijzigd
Ground for hiding out: staking
Hiding address: B. Sietsma, Opeinde
District of the LO: Drachten

Other remarks Bijzondere opmerkingen: Gedurende onderduik werd salaris doorbetaald. Vijand heeft geen beslag gelegd op zijn bezittingen. Kan na oorlog weer over zijn woning beschikken