Name: Herman Klaas Uiterwijk
Berne: 11 novimber 1915, Batavia (N.O.I)
Oarspronklik adres: Marechaussee-kazerne, Hardenberg
Religy: Gereformeerd
Berop: marechaussee
Persooansbewijs: vals
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Zuiderbuurt 55, Drachten
LO-district: Drachten
Fersoarger: D v Huis

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Nieuwe naam: Folkert van der Meer geb. 22-09-1913 te Warga.P.B. nr. 005240, uitgereikt op 7 october 1943 te Idaarderadeel. laatste bonkaart: Februari 1945. Politieke redenen voor onderduiken.