Naam: Herman Klaas Uiterwijk
Geboren: 11 november 1915, Batavia (N.O.I)
Oorspronkelijk adres: Marechaussee-kazerne, Hardenberg
Religie: Gereformeerd
Beroep: marechaussee
Persoonsbewijs: vals
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Zuiderbuurt 55, Drachten
LO-district: Drachten
Verzorger: D v Huis

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Nieuwe naam: Folkert van der Meer geb. 22-09-1913 te Warga.P.B. nr. 005240, uitgereikt op 7 october 1943 te Idaarderadeel. laatste bonkaart: Februari 1945. Politieke redenen voor onderduiken.