Name: Henriette Italie
Berne: 17 augustus 1894
Partner: A. de Bruin
Oarspronklik adres: Paul Krugerstraat 39, Leeuwarden
Religy: Joods/Israëlitisch
Dûkadres: Strikwerda, 17, Balk
LO-district: Sneek
Yn rayon pleatst troch: G. v. Gelder
Underbrocht troch: de Vries

Oare opmerkingen Bijzonderheden: Echtgenoot is naar Polen.
Financieel gesteund: Kostgeld L.O. Balk

foto aanwezig