Naam: Henriette Italie
Geboren: 17 augustus 1894
Partner: A. de Bruin
Oorspronkelijk adres: Paul Krugerstraat 39, Leeuwarden
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Strikwerda, 17, Balk
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: G. v. Gelder
Ondergebracht door: de Vries

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Echtgenoot is naar Polen.
Financieel gesteund: Kostgeld L.O. Balk

foto aanwezig