Name: Hendrik Blom
Berne: 27 april 1910
Oarspronklik adres: Schenkkade 101, `s Gravenhage
Berop: Chef Personeel, Ned. Zeereddingsdienst, v.h. Berzuidenhoutscheweg 31, `s Gravenhage
Persooansbewijs: geen
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Noorderdwarsvaart 70, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Oude en nieuwe stamkaart. Doorlopend bonnen ontvangen. Gevlucht uit Duitsland. Razzia Den Haag 21 nov. '44, ontvlucht 20 febr. '45; tijdens bombardement alle papieren verloren. Echtgenote kreeg via arbeidsbureau Den Haag f 60 per week uitkering, door arb. bur. Drachten f 30 per week. Waarom?