Naam: Hendrik Blom
Geboren: 27 april 1910
Oorspronkelijk adres: Schenkkade 101, `s Gravenhage
Beroep: Chef Personeel, Ned. Zeereddingsdienst, v.h. Berzuidenhoutscheweg 31, `s Gravenhage
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Noorderdwarsvaart 70, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Oude en nieuwe stamkaart. Doorlopend bonnen ontvangen. Gevlucht uit Duitsland. Razzia Den Haag 21 nov. '44, ontvlucht 20 febr. '45; tijdens bombardement alle papieren verloren. Echtgenote kreeg via arbeidsbureau Den Haag f 60 per week uitkering, door arb. bur. Drachten f 30 per week. Waarom?