Name: Gerben van der Wal
Berne: 2 jannewaris 1916, Drachten
Oarspronklik adres: Vogelzang 53, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: Stoffeerder
Persooansbewijs: echt
Reden ûnderdûk: krijgsgevangene
Dûkadres: Vogelzang 53, Drachten
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Van nov. 1944 tot en met febr. 1945 f 45,- ontvangen van Org.