Naam: Gerben van der Wal
Geboren: 2 januari 1916, Drachten
Oorspronkelijk adres: Vogelzang 53, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: Stoffeerder
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Vogelzang 53, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Van nov. 1944 tot en met febr. 1945 f 45,- ontvangen van Org.