Name: G. Wedman
Berne: 8 oktober 1894, Haulerwijk
Oarspronklik adres: Oudeweg 69, Drachten
Religy: Nederlands Hervormd
Berop: machinist, N.T.M. Heerenveen
Persooansbewijs: gewijzigd
Reden ûnderdûk: anderszins
Dûkadres: Keuning Onbekend, Boornbergum
LO-district: Drachten

Oare opmerkingen Bijzondere opmerkingen: bij reden onderduiken: "om de veiligheid