Naam: G. Wedman
Geboren: 8 oktober 1894, Haulerwijk
Oorspronkelijk adres: Oudeweg 69, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: machinist, N.T.M. Heerenveen
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Keuning Onbekend, Boornbergum
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: bij reden onderduiken: "om de veiligheid